ESF-Projecten

De SOL heeft diverse subsidietrajecten aangevraagd via het Europees Sociaal Fonds.
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Subsidie........................................... Toelichting.........................................................  ..................
ESF Levensmiddelenindustrie Vitaal en Gezond Er zijn een zestal leveranciers geselecteerd waarmee bedrijven aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van de medewerkers. Meer info
ESF Goed Werkgeverschap binnen de levensmiddelenindustrie Ontwikkeling van een Duurzame Inzetbaarheidsscan en een project op het gebied van mobiliteit. Meer info
ESF Wendbaar & Weerbaar Noordoost Brabant Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de regio Noordoost Brabant. Meer info
ESF Verder in beweging Uitvoering van projecten op het gebied van gezondheid, veiligheid, fysieke arbeid en het gebruik van de duurzame inzetbaarheidsscan. Meer info
ESF Versterken leercultuur De leercultuur binnen organisaties voor werknemers versterken met als doel de ontwikkeling van wendbaar vakmanschap te versterken. Meer info