Scroll Top

Inclusiever ondernemen in de zuivelsector

Aantal partners

11

Subsidiebedrag

€ 70.000

Onderwerp

Instroom

Inclusiever ondernemen in de zuivelsector

Op 9 maart 2018 vond bij Vreugdenhil in Nijkerk de slotbijeenkomst plaats van het ‘sectoraal Wajong project’. In dit project hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe we jongeren met een Wajong uitkering kunnen laten instromen in de zuivelsector. Er heeft een groep van 11 bedrijven uit de zuivelsector deelgenomen.

Tijdens de slotbijeenkomst heeft uitvoerder Locus bij monde van Raymond Sweers de resultaten van het project gepresenteerd. Ook presenteerde José Engelen de resultaten van haar onderzoek naar veranderbereidheid i.r.t. inclusiever ondernemen, dat zij onder leidinggevenden in de zuivelindustrie heeft uitgevoerd.

Het project heeft uitgewezen dat de zuivelsector veel kan doen voor deze doelgroep. Dit vraagt wel een bepaalde manier van ‘omdenken’: anders kijken naar bestaand werk. Vaak blijkt dat hetzelfde werk met meer mensen kan worden uitgevoerd, tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Dit kan een gezonde business case opleveren. De uitdaging is dat het tegen de heersende norm van het ‘lean’ denken ingaat. Tegelijkertijd is vastgesteld dat binnen de muren van veel zuivelbedrijven van oudsher ook al ruimte is voor mensen uit de doelgroep en dat de aandacht voor nieuwe instroom dus kan gaan schuren met de plaatsing- en ontwikkelingsproblematiek rond bestaande werknemers.

Ben je geïnteresseerd in de opgedane kennis en ervaringen rondom inclusief ondernemen? Deze zijn te vinden in het handboek ‘Inclusiever Ondernemen in de Zuivelsector’. Ook is een verkort document met Good Practices, Do’s and Donts beschikbaar. Deze documentatie, inclusief een toelichting op dit project, is te vinden op de website van ZuivelNL.