Scroll Top

ESF Levensmiddelenindustrie Vitaal en gezond

Aantal partners

8

Subsidiebedrag

€ 210.000

Onderwerp

DI

ESF Levensmiddelenindustrie Vitaal en gezond

Het project Levensmiddelen Vitaal en Gezond liep van mei 2017 tot en met november 2018. Het doel van het project was bewustwording onder werknemers en leidinggevenden te creëren over het belang van vitaliteit en gezondheid en hier actief mee aan de slag gaan.

Het project bestond uit een drietal onderdelen:

  1. Onderzoek: een voor- en nameting onder medewerkers; een wetenschappelijk onderzoek naar vitaliteit en gezondheid en de relatie tussen HR-activiteiten, duurzame inzetbaarheid en carrièrefasen middels een kwantitatief onderzoek.
  2. Pilots binnen bedrijven: Vitaliteitsworkshops voor medewerkers en leidinggevenden op het gebied van vitaliteit en gezondheid en coachingstrajecten voor medewerkers om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren.
  3. Voorlichtings- en communicatie-activiteiten: Informeren en inspireren van werkgevers; ontwikkelen en uitvoeren van een campagne; disseminatie door delen opgedane kennis; eerste opzet van een toolkit voor de sector; organisatie van een slotbijeenkomst waar de opbrengsten van het project gedeeld zijn.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF).